13:29
3A Girls 5K
Nov 11, 2020
10:07
3A Girls 5K
Nov 02, 2020
11:55
Varsity Girls 5K
Oct 10, 2020
08:17
Girls 2 Mile
Oct 20, 2019