Vernon Ferguson Invitational - Cheney 2018

Cheney, KS

Wichita Trinity Academy Results

Girls Athlete Place Section Results
200 Meter Dash
28.37 SB Jenna Elliott 7th Finals H1 Complete Results
28.53 Jenna Elliott 3rd Prelims H1 Complete Results
400 Meter Dash
1:07.02 Elsa Cozine 3rd Finals H1 Complete Results
800 Meter Run
2:42.24 Elizabeth Dixon 10th Finals H1 Complete Results
3:19.38 SB Kalani Gill 6th Finals H1 Complete Results
1600 Meter Run
5:44.34 SB Claire Lieb 1st Finals H1 Complete Results
6:00.30 SB Elizabeth Dixon 5th Finals H1 Complete Results
6:19.20 Lily Carroll 7th Finals H1 Complete Results
3200 Meter Run
12:25.20 Claire Lieb 2nd Finals H1 Complete Results
300 Meter Hurdles
55.81 Jenna Elliott 3rd Finals H1 Complete Results
4x400 Meter Relay
4:47.12 Relay Team 8th Finals H1 Complete Results
Boys Athlete Place Section Results
100 Meter Dash
11.52 SB Ryan Kerr 2nd Prelims H1 Complete Results
11.60 Ryan Kerr 6th Finals H1 Complete Results
12.42 Logan Quin 5th Prelims H1 Complete Results
200 Meter Dash
23.17 SB Ryan Kerr 1st Prelims H1 Complete Results
23.40 Ryan Kerr 1st Finals H1 Complete Results
23.86 SB Ethan Cooper 2nd Prelims H1 Complete Results
24.45 Ethan Cooper 6th Finals H1 Complete Results
25.19 SB Logan Quin 4th Prelims H1 Complete Results
400 Meter Dash
55.39 Ethan Cooper 7th Finals H1 Complete Results
59.03 Trenten Osler 7th Finals H1 Complete Results
59.89 SB Reese Sokolski 2nd Finals H1 Complete Results
800 Meter Run
2:32.11 SB Matthew Fluhr 9th Finals H1 Complete Results
1600 Meter Run
5:12.11 Will Brown 10th Finals H1 Complete Results
3200 Meter Run
12:03.66 SB Will Brown 12th Finals H1 Complete Results
12:04.59 SB Matthew Wolgast 13th Finals H1 Complete Results
4x400 Meter Relay
3:52.87 Relay Team 9th Finals H1 Complete Results