Vernon Ferguson Invitational - Cheney 2019

Cheney, KS